Stappenplan

Stappenplan

 

Voordat je je laat adviseren over jouw hypotheek, is het fijn te weten wat je kunt verwachten. Zo kun je zich beter voorbereiden en de juiste vragen stellen. Hieronder lees je in 5 stappen hoe een hypotheekadvies eruit ziet.

Stap 1: Oriëntatie

 

 • Sarvé Hypotheekadviseur luistert naar jouw wensen en ideeën.
 • Hij geeft uitleg over de verschillende stappen in het adviestraject en kosten voor advies en bemiddeling.
 • Hij geeft een indicatie voor de haalbaarheid van een mogelijk gevraagde financiering en/of geeft een indicatie van het maximaal te lenen bedrag en de bijbehorende maandlasten aan de hand van een inkomenstoets.

 

Stap 2: Analyse & advies

 

 • Inventarisatie en analyse van jouw gehele financiële situatie zoals inkomen, aanwezig vermogen en eventuele overwaarde of restschuld.
 • Uitgebreide toelichting op het financieel advies waarbij schriftelijk wordt vastgelegd welke afwegingen tot het advies hebben geleid.
 • Advies over de hypotheekvorm, rentevariant en geldverstrekker.
 • De alternatieven worden helder voor jou samengevat en je krijgt ze op papier om thuis rustig te bestuderen.

 

Stap 3: Keuze aanbieder en product

 

 • Bepalen van je keuze aan de hand van de berekeningen en advies.
 • Aanvragen hypotheekofferte.
 • Toelichting op de offerte (voorwaarden hypotheek helder maken).
 • Vaststellen beslissingstermijn.
 • Eventueel aanpassingen op basis van nieuwe gegevens.
 • Nemen van de definitieve beslissing.
 • Toelichting op het (administratieve) vervolgtraject.

 

 Stap 4: Afhandeling

 

 • Tekenen van de hypotheekofferte.
 • Begeleiding bij invullen benodigde bescheiden.
 • Eventueel in gang zetten en bewaken van afhandeling medische keuring.
 • Voorlichting over het traject met de notaris en wat de diverse partijen hierin doen.
 • Bewaken afhandeling conceptstukken ten behoeve van tekening bij de notaris.
 • Begeleiding van de formele afsluiting van de hypotheek.

 

Stap 5: Onderhoud & service

 

Afhankelijk van de complexiteit van jouw persoonlijke situatie, de afgesloten financiële producten en jouw wensen, kun je een serviceabonnement of nazorgabonnement afsluiten. Uiteraard kun je ook de afspraak maken met jouw adviseur dat hij een keer per jaar contact met jou zoekt om te inventariseren of een adviesgesprek nodig is.

Contact